Nr. 404.

11mm Gras "kadet" geweer.

 

Het geweer is in een nette en goed werkende staat. Er is niet aan gepoetst of geschuurd. Het betreft een enkel schots grendel geweer.

Het geweer ziet er uit als een Gras 1874 maar aangezien dit geweer bestemt is als oefen geweer is hij een 15 cm kleiner, heeft hij geen bajonet aansluiting, en is het kaliber 11mm Gras "kadet"11x50R

Het kaliber is ook 11 mm zoals zijn grote broer de Gras M1874 alleen heeft hij een lichtere lading en iets andere patroon vorm.

Zoals eerder aangegeven verkeerd hij in een goede staat. Het houtwerk is nog buiten de gebruikelijke sporen van door de jaren heen te zijn gebruikt nog in een goede staat. De pompstok is niet origineel.

Deze geweren zijn gebruikt ongeveer tussen 1880 en 1900.

Ze werden ook wel scolaire of schoolbataljon geweren genoemd.

 

 

 

11mm Grass "cadet" rifle.

 

The rifle is in a neat and good working condition. It has not been polished or sanded, it is a single shot bolt rifle.

The rifle looks like a Gras 1874 but since this rifle is intended as a practice rifle it is 15 cm smaller, has no bayonet connection, and is the caliber 11mm Gras "kadet" 11x50R

The caliber is also 11 mm like its big brother the Gras M1874 only it has a lighter charge and slightly different cartridge shape.

As stated earlier, it is in good condition. The woodwork is still in good condition beyond the usual traces of being used over the years.The cleaning rod is not original.

These rifles were used approximately between 1880 and 1900. 

They were also called scolaire or school battalion rifles. 

 

 

 

Prijs. 525€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.411

Beaumont geweer M71 kaliber 11x50 R

 

Het geweer is in een goed werkende staat. Hij is gemaakt in 1872.

De grendel werkt soepel en de veer is nog sterk.

Hij heeft geen last van roest of pitting. Het geweer is gedeeltelijk nummer gelijk. 

Het houtwerk heeft vrij veel meegemaakt. Maar op een scheur na in de kolf is hij verder in een goede staat. Op de kolf is een Chileense stempel te zien.

Waardoor dit een export geweer was bestemt voor Chili.

De loop is goed met nog mooie en duidelijke trekken en velden.

De poetsstok ontbreekt.

 

 

 

 

Beaumont rifle M71 caliber 11x50 R.

 

The rifle is in good working condition. Its made in 1872.

The bolt works smoothly and the spring is still strong.

It does not suffer from rust or pitting. The rifle is partially numbered the same.

The woodwork has been through quite a lot. Apart from a crack in the butt, it is otherwise in good condition. A Chilean stamp is still visible on the butt.

Making this an export rifle destined for Chile.

The barrel is good with still nice and clear rifeling. 

The cleaning rod is missing.

 

 

Prijs. 750€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.415

Zwitsers schijfgeweer kaliber 10,4mm.

 

Het geweer is in een mooie en goed werkende conditie.

Hij is gemaakt rond 1870 in Zwitserland en het kaliber is 10,4mm centraal vuur. Hij heeft een getrokken loop en de trekken en velden zijn erg goed.

Het mechanisme is van het type martini. En hij is voorzien van een goed werkende dubbele trekker. De totale lengte van het geweer is 128,5 cm.

Op de loop en kast staat de tekst DL GEHRER FRAUWENFELD. en op het naamplaatje op de kolf staat J.BAUMANN NEUKIRCH EGNACH.

Het houtwerk is in zeer goede staat en zonder breuken.

 

Dit geweer is echt in top staat.

 

 

 

 

 

Swiss target rifle caliber 10.4mm.

 

The rifle is in a beautiful and well-functioning condition.

It was made around 1870 in Switzerland and the caliber is 10.4mm central fire. It has a rifled barrel and the rifleling is very good.

The mechanism is of the martini type. And it is equipped with a well-functioning double trigger. The total length of the rifle is 128.5 cm.

The barrel and case bear the text DL GEHRER FRAUWENFELD. and the nameplate on the stock says J.BAUMANN NEUKIRCH EGNACH.

The woodwork is in very good condition and without fractures.

 

This rifle is really in top condition. 

 

 

VERKOCHT/SOLD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 418

Naaldvuur karabijntje kal 9mm.

 

Het betreft een naaldvuur geweer volgens het Dreyse systeem. Het geweer is gemaakt door L.Lacroix rond 1850 en is in een goed werkende staat.

De lengte is 92 cm en het kaliber is ongeveer 9mm.Hij is voorzien van een getrokken loop.

Hij ziet er gezien zijn leeftijd nog erg goed uit. Wel heeft hij de normale gebruikers sporen.

De veer is ooit gerepareerd geweest maar dit is op een goede manier gedaan en zonder nadelige gevolgen voor de werking van het systeem.

Dit is een vrij zeldzaam geweertje die je maar eens in de zoveel tijd tegenkomt. 

 

 

 

 

Needlefire carbine cal 9mm.

 

This is a needle fire rifle according to the Dreyse system. The rifle was made by L.Lacroix around 1850 and is in good working condition.

The length is 92 cm and the caliber is about 9 mm.the gun has a rifled barrel

It still looks very good considering its age. It does have the normal signs of wear.

The spring has been repaired once, but this was done in a good way and without harming the functioning of the system.

This is a fairly rare rifle that you only come across once in a while. 

 

 

VERKOCHT/SOLD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 419

Nepalese Snider-Enfield kort geweer.

 

Het geweer is afkomstig uit het paleis van Langan Silekhana in Katmandu Nepal en is samen met heel veel andere geweren jaren geleden opgekocht en verstuurd naar Amerika.

door IMA.

Het geweer is in een mooie staat, en het mechanisme werkt goed. Hij gebruikt het type Mark III vergrendel blok.

het kaliber is 577 (14.7mm) en hij is voorzien van trekken en velden. Het houtwerk is van walnoot en is goed.

Deze geweren zijn van een goede kwaliteit.

 

 

 

 

 

Nepalese Snider-Enfield short rifle.

 

The rifle comes from the palace of Langan Silekhana in Kathmandu Nepal and was bought together with many other rifles years ago and sent to America.

by IMA.

The rifle is in nice condition and the mechanism works well. It uses the type Mark III locking block.

the caliber is 577 (14.7mm) and it has nice land and grooves. The woodwork is made from walnut and is good.

These guns are of good quality. 

 

 

Prijs. 700€