Nr. 340


Zweedse Rollingblock cavalerie karabijn M70.

 

Het geweer is in een zeer mooie en goed werkende staat.
Hij is gemaakt door Husqvarna in 1877 en het kaliber is 12,17 x 44.
Hij heeft een goede loop en het wapen is zeker goed te gebruiken voor de schietsport.


Swedish Rollingblock cavalry carabine M70.
The gun is in a very nice and good working condition.
It was made by Husqvarna in 1877 and the caliber is 12.17 x 44.
He has a good barrel and the weapon is certainly good to use for black powder shooting.Prijs. 875 €

 

 

 

 

 

Nr. 384

Remington rolling block Spaans contract. 

 

Deze rollingblock is waarschijnlijk 1 van de 30.000 geweren die Spanje heeft besteld bij Remington in september 1873.
Spanje had 3 orders geplaatst voor rollingblock's bij Remington.
Contract 1 was voor 10.000 geweren tussen juni 1868 en mei 1869.
Contract 2 was voor 50.000 geweren tussen februari 1871 en september 1873.
En contract 3 was dus voor 30.000 en geplaatst in september 1873.

Het kaliber is 43 Spanish Remington of 43 Reformado.
De rolling block is in een redelijke staat,wel heeft hij het nodige meegemaakt.
De veren zijn nog sterk en het mechanisme werkt goed.
De loop heeft nog goede trekken en velden wel is er veel mee geschoten en dat is te zien.
Het vizier is helaas incompleet.

 

 

 

Remington rolling block. Spanish contract.
 
This rollingblock is probably one of the 30,000 rifles that Spain ordered from Remington in September 1873.
Spain had placed 3 orders for rolling blocks at Remington.
Contract 1 was for 10,000 guns between June 1868 and May 1869.
Contract 2 was for 50,000 rifles between February 1871 and September 1873.
And so contract 3 was for 30,000 and placed in September 1873.
The caliber is 43 Spanish Remington or 43 Reformado.
The rolling block is in a reasonable condition, but it has gone through a lot.
The springs are still strong and the mechanism works well.
The barrel still has good rifeling, however, a lot has been shot with it and you can see that.
The visor is unfortunately incomplete.
 
 
Prijs. 425 €

 

 

 

 

 

Nr.388


Martini Henry Mark III pakistaanse kopie.


Een klassiek voorbeeld van een Pakistaanse kopie van een Martini Henry Mark III.
De bedoeling was dat ze zo echt mogelijk werden nagemaakt als een originele Engelse Martini Henry Mark III. Incl. juiste kaliber, en stempels.
Maar vaak maakte ze stomme fouten zoals ook in dit geweer. Zo is de productie van de echte Martini Henry Mark III gestopt rond 1889.
Dit geweer is gemaakt in 1916 en in plaats van ENFIELD staat er ENEIELD. Dit is een veel voorkomende fout.
Maar dit geweer is verder echt netjes gemaakt. Hij is in het zelfde zwartkruit kaliber 577/450
En ook gezien zijn leeftijd van 100 jaar ziet hij er nog goed uit. Het houtwerk is op wat deukjes na in een goede staat. De grendel sluit goed en de veren zijn nog sterk.
Wel mist hij zijn pompstok.

 

 


Martini Henry Mark III Pakistan copy.


A classic example of an Pakistan copy of a Martini Henry Mark III.
The intention was that they were recreated as real as possible as an original English Martini Henry Mark III. Including correct caliber, and stamps.
But often they made stupid mistakes like in this rifle, for example the production of the real Martini Henry Mark III stopped around 1889.
This rifle was made in 1916 and instead of ENFIELD it says ENEIELD, which is a common mistake.
But this rifle is also really neatly made. It is in the same black powder caliber 577/450
And also looking good considering his age of 100 years. The woodwork is in good condition except for some dents. The bolt closes well and the springs are still strong.
He does miss his cleaning rod.

 


 

 

 

Prijs. 425 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 389.

U.S. Springfield trapdoor model 1884 met bajonet.


het geweer is nog in een vrij aardige staat gezien zijn leeftijd, en werkt nog goed. De veren zijn sterk en de trekken en velden zijn ook nog redelijk.
Het houtwerk is op een scheur na nog in een goede staat. Het kaliber is 45-70.
Het bijzondere aan het model 1884 is dat de pompstok ook dienst doet als bajonet. Doormiddel van een klik systeem schuif je de bajonet uit die dan ook weer op de juiste plaats vast klikt.
Hij is gemaakt door Springfield Armory.

 
 

U.S. Springfield trapdoor model 1884 with rod bayonet.

the rifle is still in a fairly nice condition considering its age, and still works well. The springs are strong and the rifeling is doable.
The woodwork is in good condition except for a crack, the caliber is 45-70.
The special feature of the model 1884 is that the cleaning rod also serves as a bayonet. By means of a click system you slide out the bayonet which then clicks back into place.
It is made by Springfield Armory.


Prijs. 650 €

 

 

 

 

 

Nr. 390

US Springfield trapdoor model 1879.

 

Het geweer is gemaakt door Springfield Armory US en is in een mooie en goed werkende staat.
Het kaliber is 45-70 en hij is gemaakt in 1883.
De veren zijn sterk en de loop is nog goed.Er is niet aan geprutst of geschuurd en heeft een mooie patina.
De cartouche op het houtwerk is nog duidelijk te zien.
Gewoon een mooie en goed werkende trapdoor.

US Springfield trapdoor model 1879.

The rifle was made by Springfield Armory US and is in a nice and good working condition.
The caliber is 45-70 and it was made in 1883.
The springs are strong and the barrel is still good, it has not been rubbed or sanded and has a nice patina.
The cartouche on the woodwork is still clearly visible.
Just a nice and well-functioning trapdoor rifle.

Prijs. 1250 €