Nr. 1033

Mauser 1871 geweer.

 

Het geweer is gemaakt in 1875 door OEWG in Steyr ( Oostenrijk) en het kaliber is 11 mm. Het serie nummer is 2476 en de grendel is 2439.

Verder is het geweer nog in een nette algehele staat. Mechanisme werkt goed, loop heeft nog nette trekken en velden, en het houtwerk is op een gerepareerd scheurtje na in een goede conditie.

Het betreft een enkel schots grendel geweer in een nette staat. Veel van deze geweren zijn later omgebouwd en voorzien van een buis magazijn, en werden het geweer 71/84 genoemd.

 

 

 

Mauser 1871 rifle.

 

The rifle was made in 1875 by OEWG in Steyr (Austria) and the caliber is 11 mm. The serial number is 2476 and the bolt is 2439.

Furthermore, the rifle is still in a good overall condition. The mechanism works well, the barrel still has nice rifling, and the woodwork is in good condition except for a repaired crack.

This is a single shot bolt rifle in good condition. Many of these rifles were later converted and equipped with a tube magazine, and were called the rifle 71/84.

 

 

 

Prijs.  € 1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1034

Mauser 1871 geweer.

 

Het geweer is in 1878 gemaakt in Amsberg (Duitsland) en het kaliber is 11mm.

Hij is niet nummergelijk en hij heeft door de jaren heen wel het nodige meegemaakt. Zo zijn sommige stempels moeilijk te lezen,is een loopband niet origineel,en mist hij zijn pompstok.

Houtwerk heeft de nodige deukjes en krassen maar is verder wel goed.Loop heeft nog goede trekken en velden maar mag worden zuiver gemaakt.

Het mechanisme werkt goed en de veer is nog sterk.

Interresant geweer om eventueel nog wat op te knappen.

 

 

Mauser 1871 rifle.

 

The rifle is in 1878 made in Amsberg (Germany) and the caliber is 11mm.

He is not equal in numbers and he has been through a lot over the years. For example, some stamps are difficult to read, a barrel band is not original, and it is missing its cleaning rod.

Woodwork has some dents and scratches but is otherwise good.The barrel still has nice rifling but could be cleaned.

The mechanism works well and the spring is still strong.

Interesting rifle that could possibly be refurbished to make it better.

 

 

 

 

Prijs. € 775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1035

Enfield Snider MK II**

 

Het geweer is in een zeer mooie en goede algehele staat.

Het kaliber is .577 en hij is gemaakt door Enfield.Het geweer is gemaakt in 1862 en was oorspronkelijk een P/53 Enfield.

Later is het geweer omgebouwd naar de Snider MK II**

Het mechanisme werkt goed,de loop heeft nette trekken en velden,houtwerk is goed.

Het geweer heeft geen last van roest of pitting.

Je ziet ze wel vaker maar niet vaak in deze staat.

 

 

 

Enfield Snider MK II**

 

The rifle is in very nice and good overall condition.

The caliber is 577 and it is made by Enfield. The rifle was made in 1862 and was originally a P/53 Enfield.

Later the rifle was converted to the Snider MK II**

The mechanism works well, the barrel has nice rifling, the woodwork is good.

The rifle does not suffer from rust or pitting.

You see them often, but not often in this nice condition.

 

 

 

 

VERKOCHT/SOLD.

 

 

 


 

 

 

 

Nr. 1038.

Beaumont Vitali model 71/88.

 

Het geweer is in een goed werkende staat. Hij is gemaakt in 1875 door P.Stevens te Maastricht.

Het kaliber is 11 mm. De loop heeft nette trekken en velden, wel heeft het wat pitting in de loop.

Het geweer is verder in een nog nette en onverpoetste staat, het houtwerk is ook nog goed. In 1890 is het geweer omgebouwd naar het Vitali systeem.

Zover ik kan zien is hij nummer gelijk en is alles verder origineel.

 

 

 

 

Beaumont Vitali model 71/88.

 

The rifle is in good working condition. It was made in 1875 by P. Stevens in Maastricht.

The caliber is 11 mm. The barrel has nice rifeling,but it does have some pitting in the barrel.

The rifle is otherwise in a neat and unpolished condition, the woodwork is also still good. In 1890 the rifle was converted to the Vitali system.

As far as I can see it is the same number and everything else is original.

 

 

 

 

Prijs. € 1000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1039

Werndl-Holub model 1867

 

Het geweer is in een zeer mooie en goed werkende staat, de veren zijn sterk, en het kaliber is 11mm.

Hij is gemaakt in 1868 door Werndl en de slotplaat is gemaakt door Gasser. De trekken en velden zijn goed en de loop heeft geen last van pitting.

Het serienummer is 3234.enigste minpuntje aan dit mooie geweer is dat er een scheur zit in de kolf.

 

 

 

Werndl-Holub model 1867

 

The rifle is in a very nice and well-working condition, the springs are strong, and the caliber is 11 mm.

It was made in 1868 by Werndl and the lock plate was made by Gasser. The rifeling is good and the barrel does not suffer from pitting.

The serial number is 3234. The only downside to this beautiful rifle is that there is a crack in the butt.

 

 

 

 

VERKOCHT/SOLD.