WERKPLAATS.

 

 

Soms krijg ik vuurwapens die in een slechte staat zijn. Zowel uiterlijk als ook mechanisch mankeert er dan het nodige aan. Om ze dan weer een beetje in ere te herstellen maak ik ze dan zuiver er op lettend dat ik het wapen niet beschadig. Ik doe dit door middel van het uit elkaar halen van het wapen en de onderdelen ongeveer 5 dagen in een bak met olie te doen.Hierna doe ik de onderdelen in een ultrasoon reiniger. Hierdoor wordt het wapen verlost van zijn oude kruit resten en andere viezigheid. Dit is het enigste wat ik doe.

Ik probeer het wapen zo min mogelijk aan te tasten.

Kleine reparaties zoals trekker retour veertjes vervangen en boutjes waar nodig vervangen of repareren doe ik ook.

Maar alleen als de originele onderdelen ontbreken,te slecht,of kapot zijn.

 

WORKSHOP.

 


Sometimes I get firearms that are in poor condition. I try to restore them. And make them beautiful again being careful that I do not damage the weapon. I do this by disassembling the weapon and put the parts  about five days in a container with oil. After that I put the parts in an ultrasonic cleaner. This cleans the weapon  from his old gunpowder residue and dirt. This is the only thing I do.

I try to affect the arm as little as possible.
Minor repairs such as replacing trigger return springs and bolts that needed replacing or repairing I do also.But only  if the original parts are missing,are bad, or broken

 

 

 

 

 

 

 

Trekker retour veertjes / trigger return springs.

 

 

 

 

Cilinder veertjes / Cylinder springs.

 

 

 

 

Dit is een veer van een Beaumont grendel.

Zoals je kan zien is deze gebroken. En daar is maar een oplossing voor en dat is om een nieuwe te maken.

Ik heb speciaal verenstaal daarvoor. Het is een kwestie van op maat maken en bewerken.

In de volgende foto's zie je dat het aardig gelukt is.

Dit is een van de vele karweitjes die je moet kunnen doen als je met dit spul bezig bent. En dat maakt het ook leuk om iets wat oud en mooi is maar met mankementen,weer proberen op een goede manier  werkend te krijgen. En dat is wat het ook zo leuk maakt.

 

 

This is a spring of a Beaumont bolt.
As you can see, it is broken. And there is only one solution and that is to make a new one.
I have special spring steel for that. It is a matter of customizing .
In the following pictures you can see that it has been quite successful.
This is one of the many chores you need to be able to do if you are working on this stuff. And that also makes it fun to have something that is old and beautiful but with defects, trying to work in a good way. And that is what makes it so nice.

 

 

 

 

 

Ik heb een zwak voor Beaumont geweren. En soms kom ik er een tegen die in een wel heel erg slechte staat is.

Dan is het een hele uitdaging om er weer iets van te maken.
Zo kreeg ik een model 71 marine uitvoering in handen wat eigenlijk niet meer was dan een bonk roest en ook nog eens niet compleet was. Zo miste het de complete grendel en miste het wat schroeven.
Het houtwerk was ook niet meer wat het ooit was. Maar er was van deze Beaumont nog wel iets te maken.
En volgens het serienummer van 28 was dit ook nog eens een van de eerste die uit de fabriek rolde.
Nu is het erg moeilijk om aan onderdelen te komen dus het zou nog een hele klus worden om hem weer een beetje toonbaar te maken. Gelukkig heb ik door de jaren heen wel het een en ander gevonden dus dat gaat wel goedkomen.
Na de nodige tijd en energie er in te steken (want een staalborstel is uit den boze) kwam er steeds meer moois onder die roest laag vandaan. Helaas was het houtwerk wel in een erg slechte staat en was het ook niet mogelijk om alle deukjes er uit te krijgen. Na de grondige schoonmaak en behandeling van het hout werd het tijd om hem weer in elkaar te zetten. Gelukkig had ik een grendel die geschikt was en ook nog originele schroeven die ik kon gebruiken.

 

Ik ben wel tevreden over het eind resultaat.
Hieronder een paar foto's van voor en na het opknapwerk.

Deze krijgt een mooi plekje tussen mijn andere Beaumont's.


I have a weakness for Beaumont rifle's. And sometimes I come across one that is in a very bad condition.
Then it is quite a challenge to make something of it again.
So I got a model 71 marine version in my hands which was actually nothing more than a piece of rust and was also not complete. So it missed the complete bolt and it lacked some screws.
The woodwork was no longer what it once was. But there was still something to be made of this Beaumont.
And according to the 28 serial number, this was also one of the first to roll out of the factory.
Now it is very difficult to get parts so it would be quite a job to make it a little presentable again. Fortunately I have found a few things over the years so that will be fine.
After putting in the necessary time and energy (because a wire brush is out of the question) more and more beautiful things came from underneath that rust layer. Unfortunately, the woodwork was in a very bad condition and it was not possible to remove all the dents. After the thorough cleaning and treatment of the wood it was time to reassemble it. Fortunately I had a bolt that was suitable and also original screws that I could use.

I am satisfied with the end result.
Below a few photos of before and after the renovation work.
This will get a nice spot among my other Beaumont's.