Nr.411

Beaumont geweer M71 kaliber 11x50 R

 

Het geweer is in een goed werkende staat. Hij is gemaakt in 1872.

De grendel werkt soepel en de veer is nog sterk.

Hij heeft geen last van roest of pitting. Het geweer is gedeeltelijk nummer gelijk. 

Het houtwerk heeft vrij veel meegemaakt. Maar op een scheur na in de kolf is hij verder in een goede staat. Op de kolf is een Chileense stempel te zien.

Waardoor dit een export geweer was bestemt voor Chili.

De loop is goed met nog mooie en duidelijke trekken en velden.

De poetsstok ontbreekt.

 

 

 

 

Beaumont rifle M71 caliber 11x50 R.

 

The rifle is in good working condition. Its made in 1872.

The bolt works smoothly and the spring is still strong.

It does not suffer from rust or pitting. The rifle is partially numbered the same.

The woodwork has been through quite a lot. Apart from a crack in the butt, it is otherwise in good condition. A Chilean stamp is still visible on the butt.

Making this an export rifle destined for Chile.

The barrel is good with still nice and clear rifeling. 

The cleaning rod is missing.

 

 

Prijs. 650€

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Nr. 433

Mauser 71 geweer.

 

Het geweer is in een nette en goed werkende staat.

Het kaliber is 11mm en de loop heeft nog mooie trekken en velden. Hij is gemaakt in 1876 in de wapenfabriek van Amberg.

Hij is geheel nummer gelijk en hij heeft geen last van roest of pitting.

Het houtwerk is goed maar heeft wel het nodige meegemaakt.

De trekker beugel is van staal, oorspronkelijk was deze gemaakt van messing maar tijdens de 1e wereldoorlog zijn een groot aantal trekker beugels vervangen door stalen beugels

vanwege het tekort aan grondstoffen zoals messing.

Hierdoor is vrijwel zeker dit geweer nog gebruikt tijdens de 1e wereldoorlog door de Duitsers ergens in de achterhoede. Zoals vermeld is hij geheel nummer gelijk.

Wel zijn de pompstok en de grendelstop ring een nette reproductie.

 

 

 

Mauser 71 rifle.

 

The rifle is in neat and good working condition.

The caliber is 11mm and the barrel still has nice land and grooves. It was made in 1876 in the arms factory of Amberg.

It has the same numbers and it does not suffer from rust or pitting.

The woodwork is good but has been through a lot.

The trigger guard is made of steel, originally it was made of brass, but during the 1st World War a large number of trigger guards were replaced by steel guards.

due to the shortage of raw materials such as brass.

As a result, this rifle was almost certainly still used during the 1st World War by the Germans somewhere in the rear. As mentioned, it is completely identical in number.

However, the cleaning rod and the locking stop ring are a good reproduction.

 

 

 

 

Prijs. 1150€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 420

Kropatschek M1886  "Kurtz" geweer met bajonet.

 

Het betreft een zogenaamd Kurtz geweer oftewel een lichte infanterie karabijn. Het geweer is in een vrij goede staat.

Alles werkt zoals het hoort te werken. Zoals zoveel van deze geweren is ook deze niet nummer gelijk. Het kaliber is 8 x 60R.

De loop heeft nog nette trekken en velden. Helaas ontbreekt de schuif van het vizier. Hij heeft wat pitting maar niet nadelig voor de schietsport.

Het houtwerk heeft een paar scheuren maar dit is te repareren en is verder in goede conditie.

De bajonet is in een redelijke staat. Hij is niet nummer gelijk en de schede mist zijn riem clip.

De greepjes zijn erg versleten.

 

 

Kropatschek M1886 "Kurtz" rifle with bayonet.

 

It is a so-called Kurtz rifle or a light infantry carbine. The rifle is in a fairly good condition.

Everything works as it should. Like so many of these rifles, this one is not number-matched. The caliber is 8 x 60R.

The barrel still has neat land & grooves.Unfortunately, the slide of the visor is missing. It has some pitting, but not bad for shooting sports.

The woodwork has a few cracks but this can be repaired and is otherwise in good condition.

The bayonet is in fair condition. It is not number-matched and the sheath is missing its belt clip.

The grips are very worn.

 

 

 

Prijs. 875 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 435

Martini-Henry Mk IV.

 

Het geweer is in een nog nette en goed werkende staat.

Hij is gemaakt door Enfield in 1886 en is later gebruikt in Nepal.

Het kaliber is 570/450 en de loop heeft nog duidelijke trekken en velden.

Van de Mk IV zijn 3 modellen gemaakt. Een type A, B, en C. Deze hadden kleine onderlinge verschillen. Deze is van het type A.

Hij heeft nog veel van zijn originele blauwing en alles werkt zoals het hoort te werken. Hij zit vol met stempels ook het houtwerk is voorzien van de nodige stempels.

Zo staat er onder het vizier de letters N.E.P dit staat voor NEPAL en N.S. dit staat voor Native Service.

Het houtwerk is op wat deukjes en krasjes na in een goede staat.

Het betreft dus een echte Martini-Henry en geen Afghaanse of Pakistaanse kopie.

 

 

Martini Henry Mk IV.

 

The rifle is still in a nice and good working condition.

It was made by Enfield in 1886 and was later used in Nepal.

The caliber is 570/450 and the barrel still has clear land and grooves.

3 models of the Mk IV were made. A type A, B, and C. These had minor differences. This one is of type A.

It still has a lot of its original blueing and everything works as it should. It is full of stamps and the woodwork has the necessary stamps.

For example, under the visor there is the letters N.E.P, which stands for NEPAL and N.S. this stands for Native Service.

The woodwork is in good condition except for some dents and scratches.

It is a real Martini-Henry and not an Afghan or Pakistani copy.

 

 

 

 

Prijs. 1000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 436

Albini Model 1868 met bajonet.

 

Het geweer is in een nog redelijke staat. Het houtwerk is goed.

Werking is zoals het moet en de loop heeft nog duidelijke trekken en velden.

Het kaliber is 11 mm. Geweer is origineel en compleet.

De bajonet is in een zeer goede staat.

 

 

Albini Model 1868 with bayonet.

 

The rifle is in a reasonable condition. The woodwork is good.

Operation is as it should be and the barrel still has nice land and grooves..

The caliber is 11 mm. Rifle is original and complete.

The bayonet is in very good condition.

 

 

 

 

Prijs. 995 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 437

Werndl geweer M1873 met bajonet.

 

Het geweer is in een zeer mooie staat en geheel nummer gelijk. Geen last van roest of pitting.

ook het houtwerk is in een zeer goede staat.

Het betreft het model 1873,en is gemaakt in 1876.

Het mechanisme werkt perfect en de loop heeft zeer mooie trekken en velden.

Het kaliber is 11 mm.

De bajonet is ook in een goede staat en komt met schede.Heeft andere nummers.

 

een Werndl in deze mooie staat kom je niet vaak tegen.

 

 

 

Werndl rifle M1873 with bayonet.

 

The rifle is in very nice condition and all the numbers are the same. No problems with rust or pitting.

the woodwork is also in very good condition.

It concerns the model 1873, and was made in 1876.

The mechanism works perfectly and the barrel has very nice land and grooves.

The caliber is 11mm.

The bayonet is also in good condition and comes with scabbard.Has not the same numbers.

 

You don't often come across a Werndl in this beautiful condition.

 

 

 

Prijs. 1650 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 438

Gras geweer Model 1874 met bajonet.

 

Zeer mooie en nummergelijke Gras 74.

Geen roest of pitting en houtwerk is nog zeer mooi.

Hij is gemaakt te Chatellerault in 1880.Het kaliber is 11 mm en de loop is zeer mooi met duidelijke trekken en velden.

De bajonet is in een nette staat. Heeft niet de zelfde nummers als het geweer maar is ook nummer gelijk. Deze is gemaakt in St-Etienne in 1877.

 

Kortom een zeer mooie en goed werkende Gras 74

Echt een pracht stuk.

 

 

 

Grass rifle Model 1874 with bayonet.

 

Very nice and number-matched Gras 74.

No rust or pitting and the woodwork is still very nice.

It was made in Chatellerault in 1880. The caliber is 11 mm and the barrel is very nice with clear land and grooves.

The bayonet is in nice condition. Does not have the same numbers as the rifle but has also the same numbers. This one was made in St-Etienne in 1877.

 

In short, a very nice and well-functioning Gras 74

Truly a beautiful piece.

 

 

 

Prijs. 1600 €